top of page
WhatsApp Image 2022-05-02 at 14.11.35.jpeg
book-library-with-open-textbook (2).jpg

עולם

חדש

של 

ידע

במרכז פסג"ה איזורי קרית מלאכי

השתלמויות שנת תשפ"ג יוצאות לדרך

הרשמה

משתלמים יקרים,

גם בשנה זו נבנו במרכז פסג"ה קריית מלאכי מסגרות למידה מותאמות ורלוונטיות לכם עובדי ההוראה, הן בתוכן והן במבנה ההשתלמויות.
מסגרות שיאפשרו בחירה וגמישות, תוך מענה לחוזקות ולאזורי הצמיחה שלכם, שעלו בשיח המהותי ובתהליכי החשיבה הרפלקטיבית על עבודתכם בהוראה.
תוכלו לבחור את ההשתלמות על פי היכרות מקצועית ואישית עם המנחה, תכני השתלמות רלוונטיים וזמינות.

כל אלה עבורכם ובשבילכם.
בבחירתכם השתדלו לשלב את שלושת המרכיבים על מנת לייצר למידה איכותית ואפקטיבית.

שימו לב, במידה ונרשמתם למודולה בת 15 שעות, יש להירשם למודולה נוספת בפסג"ה קריית מלאכי - בשנת תשפ"ג על מנת להשלים 30 שעות למידה לצורך גמול. לא יינתן גמול על למידה של 15 שעות. לכן, שימו לב כי אתם נרשמים למס' מודולות מתאים וכן מקפידים לסיים את הלמידה בכל המסגרות בשנת תשפ"ג לצורך השלמה לגמול.

 

 

 

 

שנת לימודים פוריה ומוצלחת

bottom of page