top of page

מאירים

את

כריכה.png

הלמידה

אנשי חינוך יקרים, שותפינו!

 כאות הוקרה והערכה על עשייתכם החינוכית בעיתות חרום כבשגרה,

בנינו עבורכם ערכה ובה מגוון פעילויות בשלושה תחומים: פדגוגיה, טכנופדגוגיה וחוסן. 

עבודתכם החינוכית מעצבת את דור העתיד ובונה חוסן לאומי.

העתיד הוא החינוך ומטרתו צריכה להיות:

"אנשים המצטיינים בעצמאות, במחשבה ובמעשה ועם זאת רואים בשירות למען הכלל את משימת חייהם העיקרית" (אלברט איינשטיין)

 אתם קרני האור של החברה הישראלית בשגרה בכלל ובעת הזאת בפרט.

יחד נאיר את הניצוץ בעיני כולם!

דורית דקל מנהלת,  וצוות מרכז פסג”ה קרית מלאכי

מרכז פסגה לוגו-01.png

יום המורה תשפ״ד

"תגיד לי ואני אשכח, תלמד אותי ואני אזכור. תערב אותי ואלמד." 
בנג'מין פרנקלין

טכנפדגוגיה.

טכנופדגוגיה.png

"חוסן זה לא מה שקורה לך. זה איך אתה מגיב, מגיב אליו ומתאושש ממה שקורה לך"
ג'פרי גיטומר

חוסן.

חוסן.png

פדגוגיה.

פדגוגיה.png

״אי אפשר ללמד אדם דבר, ניתן רק לעזור לו לגלות זאת בעצמו״
גלילאו גליליי

bottom of page