top of page
WhatsApp Image 2022-05-02 at 14.11.35.jpeg
book-library-with-open-textbook (2).jpg

עולם

חדש

של 

ידע

במרכז פסג"ה איזורי קרית מלאכי

עובדי הוראה יקרים,

השנה יותר מבכל שנה נבנו מסגרות למידה מותאמות ורלוונטיות לכם עובדי ההוראה,

הן בתוכן והן במבני ההשתלמויות.

מסגרות שיאפשרו בחירה וגמישות, תוך מענה לחוזקות ולאזורי הצמיחה שלכם, שעלו בשיח המהותי

ובתהליכי החשיבה הרפלקטיבית על עבודתכם בהוראה.

 

תוכלו לבחור את ההשתלמות על פי היכרות מקצועית ואישית עם המנחה,

תכני השתלמות רלוונטיים וזמינות. כל אלה עבורכם ובשבילכם.

 

בבחירתכם השתדלו לשלב את שלושת המרכיבים על מנת לייצר למידה איכותית ואפקטיבית.

 

מאחלים לכם שנת לימודים פורייה,

בריאה ומוצלחת!

דורית, מנהלת וצוות מרכז פסג"ה אזורי קריית מלאכי

משתלמים יקרים,
פתחנו עבורכם השתלמות מודולרית חדשה בשני נושאים.

bottom of page