top of page
WhatsApp Image 2022-05-02 at 14.11.35.jpeg
book-library-with-open-textbook (2).jpg

סל

פתרונות

הלמידה

שלנו

במרכז פסג"ה איזורי קרית מלאכי

  • Whatsapp
  • Facebook

הישארו מחוברים, לחצו כאן

סל פתרונות הלמידה שלנו

הרשמה

עובדי הוראה יקרים, שותפינו,

ברצוני להודות לכל אחת ואחד מכם על עשייתכם החינוכית בעתות חירום כבשגרה , על מילוי תפקידכם מתוך תחושת שליחות להוביל, להנהיג ולהשפיע! אתם העומדים בראש המחנה ויחד איתכם ננצח כי העתיד הוא החינוך.

למאמץ הזה הצטרפנו ובנינו עבורכם ארבע מסגרות למידה -מודולות שיונחו ע”י צוות המרכז .

אנו תקווה שתינתן לנו האפשרות להרחיב את היריעה ולפתוח את מסגרות הלמידה שתוכננו עבורכם בקפידה לשנה הנוכחית .

על כל שינוי אתם תהיו הראשונים לקבל הודעה על כך.

הלמידה במסגרות הנ”ל יוכרו לצבירה לגמול, ברפורמות אופק חדש ועוז לתמורה.

על מנת לקבל את הזכאות לגמול עבור 30 שעות למידה בהשתלמות , עליכם לבחור בשתי מודולות ועוגן ,כל מודולה בת 14 שעות למידה ועוגן בן שעתיים המהווה פלטפורמה לתכנון ויישום מטלת הביצוע והמטלה הסופית.

הזכאות לגמול תינתן לעובד הוראה אשר מילא את כל חובותיו:

השתתפות פעילה עם מצלמות פתוחות , נוכחות ב- 80% משעות הלמידה לכל הפחות , ביצוע מטלה אסינכרונית והגשת מטלת סיום המשותפת לשתי המודולות.

בחוברת זו תמצאו את המידע הרלוונטי על המודולות:

אופן למידה, תאריכי המפגשים , תכני הלמידה ופרופיל המנחים.

בברכת הצלחה

דורית דקל, מנהלת וצוות מרכז

פסג״ה איזורי קריית מלאכי

מהרו להרשם מספר המקומות מוגבל!

Digital Reading

יוצרים ומעצבים

canva בשירות ההוראה

אייקונים_השלמויות-01.png

כלל המורים והגננות

18.2.24

ימי א’ 17:00

15 ש"ש

מקוון

מעיין ליבי רוימי

ותמר שמול

Digital Reading

שגרות הוראה

מקדמות חשיבה

אייקונים_השלמויות-01.png

מורים
א'-ו'

27.12.24

ימי ד’ 17:30

15 ש"ש

מקוון

אושרת ירושלמי

ולירן מגן-הלפין

זה כל הקסם

שילוב בינה מלאכותית בהוראה

אייקונים_השלמויות-01.png

כלל המורים והגננות

24.12.23

ימי א’ 17:00

15 ש"ש

מקוון

מעיין ליבי רוימי

ותמר שמול

למידה

מזוית אחרת

אייקונים_השלמויות-01.png

גננות חובה מורים המלמדים בכיתות

א’-ב’

8.1.23

ימי ב’ 18:00

15 ש"ש

מקוון

אריאלה טל

וסבטה קליסר

שימו לב, יש להירשם לשתי מודולות.

bottom of page