top of page

"תגיד לי ואני אשכח, תלמד אותי ואני אזכור. תערב אותי ואלמד." 
בנג'מין פרנקלין

טכנפדגוגיה.

טכנופדגוגיה.png

למידה פעילה

Kid Standing on Bench

אני מתרגל בעצמי

מטרת הפעילות:

לסייע למורה לבחון את רמת הבנתם של התלמידים את הנושא הנלמד, לאתר את מוקדי הקושי וללמד שוב את מה שנדרש. 

Kids Playing Tug of War

מסע בין ערכים

מטרת הפעילות:

התמודדות חוויתית עם פתרון בעיות, תוך היכרות עם תחומים חדשים ולא מוכרים והבנת הקשר ביניהם.

Playing with Toy Vehicles

אני מתרגל באמצעות משחק

מטרת הפעילות:

לסייע למורה לבחון את רמת הבנתם של התלמידים את הנושא הנלמד, לאתר את מוקדי הקושי וללמד שוב את מה שנדרש. 

למידה אישית

Map

מפת החשיבה

שלי

מטרת הפעילות:

יצירת מפת חשיבה או מפת מושגים שמציגה באופן חזותי קשר בין דברים.

Typing with Prosthetic Hand

הבינה שבונה

מטרת הפעילות:

הוראה פרסונלית - למידה מותאמת אישית (דיפרנציאלית) בקצב ובמסלול אישי לפי צורכי הלומד והעדפות הלמידה שלו.

למידה שיתופית

Data Cloud

ענן מילים

שיתופי

מטרת הפעילות:

התלמידים יהיו מעורבים בלמידה וישתפו את התשובה שלהם באופן אנונימי.

Word Collage

לוח שיתופי

מטרת הפעילות:

 שיתוף בידע -יצירת לוח שיתופי שבו התלמידים משתפים את התוצר שלהם בהתאם למשימה.

למידה פעילה
למיד אישית
למידה שיתופית
bottom of page