top of page

חוסן.

"חוסן זה לא מה שקורה לך. זה איך אתה מגיב, מגיב אליו ומתאושש ממה שקורה לך"
ג'פרי גיטומר

חוסן.png

ויסות רגשי

Child at Psychologist

בלשי הרגשות

מטרת הפעילות:

 לעודד ביטוי בריא של רגשות, לקדם אמפתיה והבנה של רגשות אחרים ולפתח אסטרטגיות לויסות רגשי.

Kids with Capes

אגם הרגשות

מטרת הפעילות:

מיינדפולנס - התבוננות חיצונית על רגשות, שיוך רגשות לתלמידים והתמודדות עם אתגרים דרך רגשות חיוביים.

מסוגלות

Kids Blowing Bubbles

מסוגלות

החוזקות שלי

מטרת הפעילות:

פיתוח והעצמת החוסן הרגשי בקרב התלמידים באמצעות זיהוי החוזקות האישיות שלהם.

Kids with Capes

אני יכול!

מטרת הפעילות:

התלמידים יפתחו מידה של אמון בכוחם להצליח ויחזקו באמצעות פעילויות את דרכי ההתמודדות ותחושת המסוגלות שלהם. 

זהות

Playing Basketball

החוזקות שלי

מטרת הפעילות:

מאגר חוזקות

Kids Running

למי אני שייך?

מטרת הפעילות:

הרחבת הידע של התלמיד על המושג שייכות באמצעות מקרה בוחן. 

Kids Running

הילד הזה הוא אני

מטרת הפעילות:

זיהוי וחקירה של המושג זהות. חיבור לחוזקה אישית ויצירת בסיס חוזקות כיתתי המקדמים חוסן רגשי. 

ויסות
מסוגלות
זהות

מהות

Book Shelf

קלפי נס מהיר

מטרת הפעילות:

לגרום לתלמידים לחשוב על ועם טקסטים שאותם הם קוראים בכיתה ומחוצה לה.

Prints

צוללים אל עולם 

המושגים

מטרת הפעילות:

המודל מאפשר ללומדים להכיר מילים, מונחים, מושגים, תוך יישום חשיבה מסדר גבוה ויצירתיות.

Wooden Alphabet Letters

מעגל המושגים

מטרת הפעילות:

העמקת הבנת הטקסט באמצעות מעגל מושגים.

bottom of page