top of page

אהרונה גבריהו

מדריכה ארצית מורים לאנגלית

מובילה בתחום החינוך בישראל ב- 10 השנים האחרונות.
מתמחה בהוראת תלמידים עם שונות בלמידה, תלמידים בחינוך המיוחד ותלמידים מחוננים - עם התמקצעות מיוחדת בהוראת אנגלית כשפה זרה בכל הגילאים (מבית הספר היסודי ועד למכללות להוראה והכשרת מורים).
עובדת כ-23 שנה בהדרכה ארצית למורים לאנגלית, הן מטעם הפיקוח לאנגלית והן מטעם אגף א' לילדים ונוער בסיכון, בהנחיית מורים והעצמתם.

אהרונה גבריהו
bottom of page