top of page

אייל שלמה

מדריך ומנחה מורים

מדריך ומורה מורים מטעם משרד החינוך במחוז דרום, מדריך דידקטי באוניברסיטת בן גוריון בנגב, מפתח חומרי למידה ומעביר סדנאות והשתלמויות בדגש על יצירתיות, שימוש בפרקטיקות הוראה מגוונות ושילוב משחקים בהוראת המתמטיקה.
​​​​​​
מורה למתמטיקה בהוראת כיתות ז-יב' וכן בהגשה לבגרויות בכל רמות הלימוד 3,4,5 יח"ל. מפתח כלים שונים כמענה לקשיים ולאתגרים התלמידים כגון: שימוש מושכל בטכנולוגיה, שילוב משחקים וחומרי לימוד יצירתיים.

אייל שלמה
bottom of page