top of page

אלה גוסין

מנחת מורים בהשתלמויות בתחום המתמטיקה

בעלת ותק של 23 שנים בהוראת המתמטיקה בבתי הספר היסודיים, רכזת ומדריכת מתמטיקה.
מורת מורים בהשתלמויות בתחום המתמטיקה במשך 7 שנים.
בוגרת השתלמויות בתחום החינוך המתמטי: מורים מצטיינים במתמטיקה, כלים להוראת שברים בשעה הפרטנית, מבדק מא"ה (ראמ"ה), היבטים דידקטיים ופדגוגיים בתכנית הלימודים במתמטיקה והשתלמות מדריכי מתמטיקה ומובילי מחוז.

אלה גוסין
bottom of page