top of page

אריאלה טל

מדריכה, מנחה ומלווה תהליכי הערכה

בעלת תעודה בייעוץ ארגוני חינוכי ועסקי.
בוגרת לימודי הוראה מותאמת במתמטיקה, שפה ולקויות למידה.
מלווה ומנחה ארצית מטעם ראמ"ה בהובלה וחשיבה על הפיתוח המקצועי של רכזות הערכה בדגש על הובלת והטמעה של תהליכי הערכה בבתי הספר.
מנחה ומובילה של קהילות רכזי הערכה במחוז דרום ומרכז תוך הנחייה קבוצתית וליווי אישי בבתי הספר.
מובילת תחום הערכה בפסג"ה קריית מלאכי , תחום הכולל בתוכו תהליכי הערכה פרסונאליים וארגוניים.

אריאלה טל
bottom of page