top of page

הרב אברהם מלכיאל

מרצה במכללות בתחומי הקודש

בוגר הכשרת מנהלים - מנו"ף, מכללת בית וגן, מוסמך בכיר בחינוך מיוחד.
ניהל את ממ"ד בנים "תלמוד תורה – יסודות", מושב יסודות.
שימש כמפקח כולל - יסודי, מחוז חרדי, משרד החינוך, רפרנט ארצי בתחום קודש, משנה וגמרא. חבר בוועדת היגוי משימות הערכה בתושב"ע בראשות המפמ"ר הרב יהודה זולדן וחבר בצוות כותבי תכניות הלימודים החדשות ומסמך ששת ההישגים בתושב"ע, חבר בפורום ענ"ף הארצי.
מרצה ומד"פ בתחומים הבאים: דידקטיקה כללית, הוראת המשנה, הוראת הגמרא, הוראה מתקנת בגמרא, סמכות מורים בכתה הטרוגנית, ניהול כיתה, מבוא לפסיכולוגיה, גישות פסיכולוגיות – בניהול כיתה הטרוגנית והתמודדות עם מצבי לחץ, מבוא לליקויי למידה, תוכנית השילוב, ADHD, מדידה והערכה.
מרצה במכללות שונות ברחבי הארץ.
למעלה מעשרים שנה עוסק בהוראה מתקנת ובהדרכה פדגוגית בתחומי קודש [משנה וגמרא] ותחומים נוספים וכתב מאמרים בנושאי חינוך שונים ומגוונים.

הרב אברהם מלכיאל
bottom of page