top of page

סיגל הלל

מומחית בתחום עיצוב מרחבי למידה

מרכזת את תחום "עיצוב מרחבי למידה" במרכזי פסג"ה בהתמחות: פדגוגית ואדריכלית.
מדריכה בית ספרית בתחומים שונים הנקשרים לעולם החזותי הבית ספרי, קידום למידה באמצעות ייצוגים חזותיים, עקרונות לעיצוב כיתות/מבואות.
הרצאות חדרי מורים.
התמחות והדרכות בתיווך שבין תאוריות הלמידה החדשנית למרחבי למידה חדשניים בבתי הספר – M21, P21
תכנון והקמה של מרחבי למידה מסורתיים וחדשניים במסגרות שונות.

סיגל הלל
bottom of page