top of page

צופיה כהן

מנחת פיתוח מנהיגות במתודות חדשניות

מלווה תהליכים מערכתיים, פיתוח בעלות ובעלי תפקידים ברמה מחוזית - במחוז דרום. מורת מורים לתהליכים חדשניים הנשענים על תפיסות ומתודולוגיות חדשניות (למידה עצמית והתנסותית באונ MIT' אונ בן גוריון ועוד)

הקימה וביססתה את מהלך השקפה – מורות מובילות במחוז דרום, מדריכה פדגוגית במכללת קיי, מנהלת תכנית מגשימות, סייעות ומטפלות לתואר ותעודת הוראה במכללת קי.

צופיה כהן
bottom of page