top of page

ציפי וינברגר

מומחית לתחום מדע וטבע

בעלת M.A מהאוניברסיטה העברית בתוכנית שוורץ, מסלול הגיל הרך.

גננת בפועל, גננת חונכת ומדריכה פדגוגית במחוז דרום.

בעלת התמחות בהוראת המדעים לגיל הרך.

מרצה במרכז ההשתלמויות של מכללת חמדת הדרום. מעבירה השתלמויות מטעם מרכז דע-גן בהוראת המדעים לגיל הרך במרכזי פסג"ה.

ציפי וינברגר
bottom of page