top of page

רויטל צור

מטפלת בתנועה

בעלת ניסיון בטיפול בבית החולים לבריאות הנפש עם בוגרים המתמודדים עם קשיים נפשיים ומנחת קבוצות טיפוליות לבני משפחה של המתמודדים. כיום עובדת עם בני נוער במסגרות משולבות של חינוך מיוחד במשרד החינוך.

בתחום התיאטרון: הקימה קבוצות תיאטרון בקהילה ביימה והפיקה את הפקות התיאטרון שלהן. לימדה דרמה בבתי הספר היסודיים. כיום משתתפת בקבוצת פלייבק טיפולי.

בתחום הטיפול במגע - טיפול בשיטת גרינברג, טיפול בדפוסים של רגש וחשיבה ודפוסים גופניים באמצעות טיפול אישי וקבוצתי.

מתרגלת מדיטציה טרנסנדנטלית ויוגה שנים רבות.

רויטל צור
bottom of page