top of page

רוית זמל

מלווה ומדריכת כיתות לקויי למידה

מלוות מורים בנושא לקויות למידה ומדריכת כיתות ל"ל ותקשורת במתי"א רעננה
.לאורך השנים שימשה בתפקידים שונים במשרד החינוך:
מדריכת הכלה והשתלבות מחוזית במחוז מרכז.
סגנית בי"ס יסודי, מורת שילוב ומורה לשפה.
מנחת מורים בתחומי ההכלה וההשתלבות.

רוית זמל
bottom of page