top of page

ריקי זנדני

מדריכה פדגוגית מומחית תחום אומנות

מנהלת גן וגננת מובילה במועצה האזורית באר טוביה. מדריכה פדגוגית במחוז דרום של גננות בראשית דרכן. מנחה בתכנית "המוזה – אמנות בגן העתידי".

ריקי זנדני
bottom of page